Lezingen 2010 – 2011

Lezingen in Holten 

2010/2011

Vrijdag 24 september 2010:
�Primaire reflexen� (krijg je primaire reflexen onder controle en breng gezondheid en vitaliteit terug in je leven)
Margaret mulder

Vrijdag 5 november 2010:
�Orbs en andere lichtfenomenen(multidimensionale bewustzijnsvormen)
Ed vos

Vrijdag 10 december 2010:
�Leven in verbinding�
Prof. Dr. Matthijs schouten

Vrijdag 14 januari 2011:
�Van macht naar kracht�
Johan Oldenkamp

Vrijdag 11 februari 2011:
�Rouwverwerking�
Marieke de bruijn

Vrijdag 11 maart 2011:
�De betekenis van ziekten�
Henk fransen