Lezingen 2018 -2019

Lezingen 2018- 2019

Vrijdag 21 september 2018
Peter Gordijn
V
AN VERKRAMPING NAAR VRIJHEID

Vrijdag 19 oktober 2018
Gerrie Huyts
O
VER DE ZIELENMISSIE VAN MENS EN DIER

Vrijdag 9 november 2018
Abe de Verteller
EENHEIDSBEWUSTZIJN EN DE ELFEN VAN IERLAND

Vrijdag 18 januari 2019
Jan Koning
L
EVEN NA DE BURNOUT

Vrijdag 1 maart 2019
Film
H
EAL DOCUMENTARY

Vrijdag 29 maart 2019
Maaike Gerritsen
S
TEMBEVRIJDING